Alternativ til sjøkabel og kraftlinje

Debatten om kraftlinje i Hardanger raser videre. Mastemotstanderne vil ha sjøkabel istedenfor kraftlinje. Men saken burde ikke dreie som kraftlinje eller sjøkabel. Debatten må dreie seg om vi trenger noen form for kraftforsyning i det hele tatt. Hvorfor er det ingen som nevner energieffektivisering/ENØK? Jeg tror ikke på at vi trenger noen ny, sikker kraftforsyning til Bergen. Elektrisiteten kom ikke til Bergen i fjor. Så hvorfor er det nå så viktig å få bygget en ny kraftlinje?
Tidligere har vi lest at det eksisterende kraftnettet ikke er 100 % i stand. Så mitt spørsmål er: har man i det hele tatt vurdert andre alternativ til kraftlinje enn sjøkabel? Regjeringen har høye visjoner om at Norge skal være en klimanasjon. Hvorfor er det da ingen i Regjeringen og i de tre partiene som snakker om energieffektivisering?
Energieffektivisering som alternativ bør absolutt bli vurdert som et alternativ til kraftlinje og sjøkabel.
Baktanken med kraftlinjen er at man vil ha mer strøm ut til Nordsjøen. Men se stort på det; den strømmen man sparer i Bergen, kan man sende ut til plattformene til Nordsjøen, muligens?

Vist 210 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Godt poeng Jon. Jeg er enig i at vi trenger økt fokus på energieffektivisering. Men vi trenger generelt å bygge ut strømnettet i Norge. En ting er elektrifisering av sokkelen, men en annen viktig grunn er fornybar energi! Det finnes mange vindkraftprosjekter i dag, i mange deler av Norge, som ikke blir realisert på grunn av for dårlig nettkapasitet.

Jeg kan se at det er kjipt at man bygger kraftlinjer gjennom for eksempel Hardanger, men det skjer ikke på Vest-landet/Midt-Norge det skjer. Også i Nord-Norge, bla. Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest. Selv om jeg personlig vil argumentere for at disse linjene går igjennom like vakker natur som Hardanger, ser jeg nødvendigheten av disse for å kunne bygge ut fornybar energi i Nord også. Det eneste som stopper en storskala utbyggging av vindkraft i Finnmark er nettkapasiteten.

Jeg er også redd for at kravet om kabel i sjø og jord vil gjøre utbyggingen av strømnettet i Norge vanskeligere og ikke minst dyrere! I tillegg til at kabling i mange tilfeller kan være et større naturinngrep en master.

Så lenge naturmangfold blir prioritert når man legger traseene for kraftlinjene så er det etter min mening greit å bygge ut strømnettet, på grunn av klima! Men andre tiltak, som f.eks. Enøk, må jo helt klart komme i tillegg!

Hei. Jeg er ikke imot kraftledningen i seg selv. Jeg ser mer på årsaken. Var på et foredrag i går. Da skjønte man at det har aldri vært noen såkalt strømkrise i Bergen. De som trenger strøm, er industrien og bedriftene.
Og når det gjelder mastemotstanden, er det hele lite troverdig. De som sier de skal lenke seg fast hvis kraftlinje bygges, er de samme som jubler av fryd for en bro med 200 meter høye tårn, som krysser rett over Hardangerfjorden.

Strøm situasjonen i Bergen er “anstrengt”. Skal man kunne elektrifisere sokkelen, behøves denne linje. Desuten kom man fram til at denne strømlinja vil være helt nødvendig rundt 2020, derfor ser jeg ingen grunn til å ikke bygge den nå. Dette med tanke på at det vil stimulere til satsning på fornybar energi!

Annonse