Småflyrutene kan nedlegges

På vg.no kan vi lese at det i fjor var 2,5 reisende pr fly til og fra Fagernes. Ruten er subsidiert med 12 millioner kroner i året, noe som i fjor tilsvarte 4800 kroner.
TØI anbefaler at flere småflyruter legges ned, de fleste på Vestlandet. Det synes jeg er god idé, når trafikktallene er så lave. Det har ingen hensikt å kjøre fly der det gjerne bare er én passasjer ombord. Dette er dårlig pengebruk og sløsing av drivstoff.

Istedenfor å subsidiere slik flytrafikk, bør man heller bruke pengene på et bedre ekspressbussnett. Når staten i dag subsidierer togtrafikk, er det bare rett og rettferdig at ekspressbusser til jernbaneløse steder, også skal motta subsidier. Jeg regner med at bussen både er mer energi- og kostnadseffektiv enn fly. Dessuten vil den ha flere stopp underveis, noe som gir et større trafikkgrunnlag.
Kanskje kunne man fått liv i gamle Valdresbanen igjen også?

Så derfor; slutt å gi subsidier til småflyruter med så lave trafikktall som vi nå har sett.

Vist 100 ganger. Følges av 1 person.
Annonse